نگهداری سیمان،کلیک کنید
یک شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
نگهداری سیمان،کلیک کنید

سیمان های کیسه ای باید بر اساس نوع سیمان به طور جداگانه نگهداری شوند.

سیمان های کیسه ای باید بر روی کف خشک که دست کم به اندازه ی 100 میلی متر از سطح اطراف خود بالاتر باشند قرار بگیرند.

قرار دادن سیمان ها باید به گونه ای باشند که سیمان ها به ترتیب ورود مصرف گردند.

در مناطق خشک حداکثر تعداد کیسه سیمان که می توان روی هم انبار کرد12پاکت است مشروط بر اینکه ارتفاع آن از1.8متر تجاوز نکند.اعداد فوق در مناطق شرجی و با رطوبت بالای 90درصد به ترتیب8پاکت و1.2متر می باشد.

در مناطق خشک کیسه های سیمان باید نزدیک یکدیگربا فاصله50تا80میلیمتر از یکدیگر قرار داده شوندتا جریان هوا از بین کیسه های سیمان موجب خشک شدن سیمان شود در مناطق شرجی و با رطوبت بیش از90درصد کیسه های سیمان باید به یکدیگر چسبانده شوند.

کیسه های سیمان در همه مناطق باید300میلیمتر از دیوارها و 600میلیمتر از سقف فاصله داشته باشد.

سیمان های فله ای نگهداری شده در سیلو باید حداکثر90روز پس از تولید مصرف شود و اگر بنا به دلایل غیر قابل اجتناب این امر امکان پذیر نشده باشد قبل از مصرف تحت آزمایش های استاندارد سیمان قرار بگیرد و نتایج به دست آمدهبا ویژگی های استانداردشماره389ایران مطابقت داشته باشد.

برای هر محموله وارد شده به کارگاه مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید سیمان باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.

مطلب خلاصه می باشد

منبع مقررات ملی ساختمان مبحث5 سال 1396

منبع:inbr

1 نظر

aknovinsite
aknovinsite
4 سال قبل

شیشه سکوریت
• شیشه اسپندرال
• شیشه اسگوارد
• شیشه هوشمند
• شیشه لمینیت دوجداره
• شیشه استپ یونیت
• شیشه سوپر کلیر
• شیشه لمینت
• شیشه ضدگلوله
• شیشه دوجداره
https://aknovin.com/
نظر جدید