توضیحات

انجام تمامی امور نقشه برداری به همراه ارائه گزارش دقت انجام کار پلان * برداشت وضع موجود (As Built) پلان و نما وضع موجود * ترسیم پلان طبق استاندارد های کارتوگرافی سازمان نقشه برداری کشور عملیات نقشه برداری در تهران * ترسیم و بازسازی نما در محیط 3D-Max تهران نقشه بردار * پیاده سازی نقاط با دقت دلخواه تا 2mm خدمات نقشه برداری در تهران * امور مربوط به اراضی کشاورزی از قبیل محاسبه مساحت، طراحی و اجرای طرح تفکیکی، تجمیع، تسطیح و غیره

آدرس
تهران ,تهران
09129312981

تهران.ستارخان