توضیحات

شرکت ساختمانی گیتی گستر کارمانیا مجری آسانسورهای گیرلت(بدون نیاز به موتورخانه) و آسانسورهای گیربکس دار و پله برقی در استان کرمان و سیستان و بلوچستان میباشد.. پله برقی کرمان آسانسور کرمان، اجرای آسانسور جیرفت، اجرای پله برقی زاهدان، آسانسور در کرمان

آدرس
کرمان ,کرمان
09131971663

کرمان.چهارراه کاظمی