توضیحات

اتوکد،
آموزش اتوکد
مقدماتی
پیشرفته
ویژه دانشجویان
تخفیف دانشجویی،
آموزش اتوکد در اصفهان،
اتوکد اصفهان
آموزش از مقدماتی تا پیشرفته.
نقشه کشی اصفهان.
نقشه معماری.
بهترین نرم افزار نقشه کشی چیست
ساده ترین نرم افزار نقشه کشی چیست
کاربرد اتوکد در معماری
کاربرد اتوکد در عمران
آموزش اتوکد از مقدماتی.
دستور مساحت در کد area
دستور خط در کد Line
دستور کپی رنگma
دستور تغییر فونت اندازه Dim

آدرس
اصفهان ,اصفهان
09025038982

اصفهان

نقشه