توضیحات

بازرگانی همرابی بزرگترین مرکز فروش همکار سیستم های حفاظتی و نظارتی در کشور
*مونتاژ انواع دوربین و دی وی آر در طرح ها و قیمتهای مختلف
*سفارش اختصاصی واردات سیستمهای حفاظتی و تجهیزات الکترونیکی
فروش در هر حجم در راستای تامین فروشگاههای عرضه ی سیسمتهای حفاظتی و فروش پروژه ای (اندک) جهت نصابان به قیمت همکار
دوربین مدار بسته در تهران
قیمت دوربین مدار بسته تهران
اجرای سیستم حفاظتی تهران
فروش
فروش ویژه

آدرس
تهران ,تهران
02177197451
09168094427

تهران