توضیحات

هیدروسیکلون وسیله ای است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز کار طبقه بندی مواد معدنی را انجام می دهد. خصوصا برای ابعاد زیر 250 میکرون که کارآیی سرندها پایین می آید یکی از ارزانترین و ساده ترین وسیله ها هستند.
ساختار هندسی ساده ای دارند و از بدنه ای استوانه ای-مخروطی شکل تشکیل شده اند. مواد ورودی به هیدروسیکلون ها تحت تاثیر دو نیروی گریز از مرکز و مقاومت سیال قرار می گیرند. در اثر وارد شدن این دو نیرو، مواد به راحتی طبقه بندی می شوند بدین صورت که نیروی گریز از مرکز مواد دانه درشت را به جداره هیدروسیکلون چسبانده و به سمت ته ریز هدایت و از اپکس (اسپیگت) هیدروسیکلون خارج می شوند و مواد دانه ریز تحت تاثیر نیروی مقاومت سیال به سمت محور هیدروسیکلون هدایت شده و از طریق نیرویی که از ته ریز به هوای بیرون ارتباط دارد به سمت ورتکس یا سرریز هیدروسیکلون حرکت کرد. و بدین صورت عملیات جداسازی مواد صورت می گیرد. موادی که نیروی گریز از مرکز و نیروی مقاومت سیال روی آن ها مساوری باشد احتمال اینکه به سر ریز یا ته ریز هدایت شوند برابر است.
مجموعه برسام پلیمر در حال حاضر رنج وسیعی از هیدروسیکلون ها را تولید می کند.

آدرس
البرز ,کرج
02637851441
09120400124

کرج شهرک صنعتی ماهدشت