توضیحات

120 متر آجر نمای لفتون 5 سوراخ از 700 متر نمای مسجد واقع در شهرضا به صورت آک و بسته بندی کارخانه به قیمت مناسب و کمتر از کارخانه به فروش میرسد

آدرس
اصفهان ,شهرضا
09138221656

شهرضا کمربندی