توضیحات

پوکه معدنی قروه سنندج،انواع پوکه بادامی ونخودی و عدسی وپودری وسنگ آبنماارسال به تمام نقاط کشور
مزایای پوکه برای شیب بندی وکف پرکردن طبقات وپوشاندن روی لوله ها که هم عایق مناسبی برای گرماوسرمابوده وهم مانع ازورودجانوران موزی مانندسوسک وموش وماربوده.پوکه ی سایزریزعدسی وپودری هم برای کارخانه های بلوک برای ساخت بلوک سبک وبامقاومت کارایی بسزایی داردوپاسخگوی تماس شماهستیم

آدرس
کردستان ,قروه
۰۸۷۳۵۲۵۰۹۵۴
۰۹۱۸۳۳۳۶۴۲۲
sajadabdi716767@gmail.com

قروه سنندج