توضیحات

قیر اکسید شده 95/25 بر پایه قیر نفتی ساخته شده است که توسط قیر 60/70 توسط هوای بسیار گرم ساخته می شود. این فرآیند خاصیت لاستیکی سازی بیشتری نسبت به فرمول اصلی آن به قیر می دهد و قیر سخت تری هستند. قیر اکسید شده تحت شرایط دمای کنترل شده به طور گسترده ای به عنوان یک ترکیب ضد لغزش در صنعت شمع سازی ، برای تولید نمدهای بام ، صنایع بام و ضد آب ، برای نمدهای رطوبت صدا نیز تحت مهر و موم حمل در صنعت خودرو ، محافظت از اتصال کابل برق استفاده می شود ،

آدرس
اصفهان ,اصفهان
09136137392
sales4@pub-ltd.com

خیابان رباط اول چهار راه رزمندگان ساختمان جالینوس طبقه 5 واحد 6