توضیحات

شرکت تابان شهر طرح ریزان جنوب
تولید کننده انواع اسپیسر (کاور) بتنی
در اندازه های مختلف
تولید شده از بهترین متریال و مصالح

آدرس
فارس ,لامرد
07152721813
09173826617
tstjonoob@gmail.com

شهرستان لامرد - منطقه ویژه اقتصادی - دفتر: شهرستان لامرد- بلوارشاهد-ساختمان شهریار-طبقه سوم -واحد301