توضیحات

کبیر بلوک مهیار بزرگترین تولید کننده بلوکهای فوم سقفی و و ق عایقبندی در کشور

آدرس
یزد ,یزد
09122075342
Za.moez67@gmail.com

یزد ٢٠ کیلومتری جاده یزد تهران ٣کیلومتری جاده حاجی آباد