توضیحات

خدمات نقشه برداری UTM
تهیه نقشه UTM جهت ادارات جهاد کشاورزی – منابع طبیعی – بنیاد مسکن – راه و شهرسازی – ثبت اسناد و املاک – شهرداری ها و ...
ایجاد نقاط UTM جهت انجام عملیات نقشه برداری زمینی و هوایی
تقسیم زمین های کشاورزی و تفکیک پلاک های مسکونی، چهار میخ زمین – سوله و ...
تهیه پروفیل طولی و عرضی مسیر و محاسبه احجام عملیات خاکی
انجام امور نقشه برداری توپوگرافی – مسطحاتی – تسطیح – کاداستر
در سطح استان خوزستان
مشاوره و برآورد قیمت نقشه برداری رایگان

آدرس
خوزستان ,اهواز
09166009461
shahramghanooni@yahoo.com

خوزستان - اهواز - کیانپارس