توضیحات

انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری از قبیل: برداشت و پیاده سازی نقشه های UTM ، محاسبه احجام خاکی، اجراء خط لوله ، تفکیک ، توپوگرافی ، تهیه نقشه های ثبتی ، ترازیابی درجه 1و 2 و3 ، نقشه برداری ساختمانی ، ورتیکال تست (تست عمودی بودن)، نقشه بردار با اکیپ و تجهیزات کامل، انجام پیمانکاری انواع عملیات نقشه برداری در اصفهان، تهران، یزد،خوزستان و ...

** مشاوره رایگان کلیه امور نقشه برداری شما**

www.zahirsaze.ir

آدرس
اصفهان ,اصفهان
03145247316
09190616876
zahirsazeh@gmail.com

اصفهان شاهین شهر