توضیحات

سلام
فروش و ارسال پوکه معدنی
به سراسر ایران بدون واسطه فقط از طریق معادن بزرگ تبریز
مهندس هوشنگ اکبری
لینک کانال
@hushangakbari

آدرس
آذربایجان شرقی ,تبریز
09146974905
hushangakbari@gmail.com

تبریز جاده خاوران