توضیحات

زمان گیرش اولیه:
9-12 دقیقه
زمان گیرش ثانویه:
19-25 دقیقه
رطوبت:
4.5-5.2%
خلوص:
95%<
گچ ساختمانی جهت مصارف روکار
سفارش محصول : ************

آدرس
سمنان ,سمنان
09021313180
momenabad_gypsum@yahoo.com

سمنان جاده فیروزکوه-کیلومتر 2 جاده معدن