توضیحات

گروه از کارنجات فرآورده های آجر به پشتوانه ی تجهیزات و پرسنل متخصص خودوبا بهره گیری ازکلیه امکانات و تکنولوژی روز دنیا در هر زمانی که شما اراده کنیدآماده تحقق می باشد.کارخانه آجرنما ولعابی تهران هما با با همیاری پرسنل متخصصین فعال و بهره گیره از معادن و با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه موجود در کشور به منظوراز تامین نیازهای روز افزون صنعت ساختمان به انواع فرآورده های آجر وآجرنما:آجرنما نسوز،اجر نما شیل،آجرنما زرد وسنتی، کف فرش و لعابی تولید و توزیع مناید.

آدرس
اصفهان ,دولت آباد
03145836704
09133080627
davariali67@yahoo. com

اصفهان- منطقه صنعتی دولت آباد- انتهای خیابان شهریار