توضیحات

کارخانه آجر هما اصفهان تولید و توزیع کننده انواع آجر شامل :
انواع آجر نما نسوز ، شیل ، رسی ، سنتی ، لعابدار ، دکوراتیو و ...
انواع آجر سفال 10 و 15
انواع آجر لفتون قالب کوچک ، نمای معمولی ، عراقی و ...
اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد خیابان شهریار

آدرس
اصفهان ,دولت آباد
03145836704
09133080627
davariali67@yahoo.com

اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد انتهای خیابان شهریار