توضیحات

ولتاژ کاری ..................3~20VDC
سطح فشار صوت..................80 dB
200±3500Hz .................. فرکانس
دمای کاری .......... -

آدرس
تهران ,تهران
03537274000
09128986632
yazdpadide01@gmail.com

www.anikelectronic.com