توضیحات

تنها نماینده اجر نیک تهران در مازندران
طراحی و اجرا انواع آجر نسوز، سنتی، پوکه ای، طرح چوب، سفال، قرنیز و...

آدرس
مازندران ,سرخ رود
09059451391
Soheil.noranyyoo@gmail.com

سرخرود بعد میدان معلم جنب پارک بوستان