توضیحات

پارسیکا تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان ،
تولید کننده محصولات شیمیایی،چسب و مواد شیمیایی،پارسیکا،

آدرس
تهران ,آبسرد
02833662066
09121823873

قزوین