توضیحات

تولید کننده انواع چسب های صنعتی،خانگی و بسته بندی تهران،
فروش انواع چسب های صنعتی،خانگی و بسته بندی تهران،
تولید انواع چسب های صنعتی،خانگی و بسته بندی تهران،
توزیع انواع چسب های صنعتی،خانگی و بسته بندی تهران،
چسب رازی،چسب رازی تهران،چسب تهران،

آدرس
تهران ,تهران
02143975000

تهران،خیابان گاندی،کوچه یکم،پلاک 14