توضیحات

تولید و فروش انواع سنگ های ساختمانی،تراورتن،مرمریت،مرمر،اسلب،،تایل،کوپ مرکزی،تولید و فروش انواع سنگ های ساختمانی،تراورتن،مرمریت،مرمر،اسلب،،تایل،کوپ اراک،

آدرس
مرکزی ,اراک
08643323591

استان مرکزی،قطب صنعتی نیم ور،گروه معادن و سنگبری های پور حسنی