توضیحات

تولید قطعات بتنی پیش ساخته شامل جداول بتنی،کفپوش های بتنی و قطعات محوطه سازی،
ساخت و تولید قطعات بتنی پیش ساخته،جداول بتنی،کفپوش های بتنی و قطعات محوطه سازی در استان آذربایجان شرقی،فروش قطعات بتنی پیش ساخته،جداول بتنی،کفپوش های بتنی و قطعات محوطه سازی در استان آذربایجان شرقی

آدرس
آذربایجان شرقی ,تبریز
04132898812

تبریز،جاده سنتو،کوی صنعتی فیال بتن،شرکت فیال بتن سازه