توضیحات

مجری طراحی ،ساخت و نصب سوله های آشیانه ای
ابعاد مناسب سوله برای کارگاه
ارتفاع مناسب پنجره سوله
دیوار چینی سوله
قیمت اجرای سازه سوله
اجرای سوله بندرعباس
اجرای سوله قشم
اجرای سوله کیش

آدرس
هرمزگان ,بندر عباس
7632248207

بندر عباس،خیابان شهید حقانی،ساختمان ماهان،طبقه 4،واحد406