توضیحات

تولید روزانه 150 تن،
تولید انواع آجرنمای نسوز تمام مکانیزه،
انواع آجر سنتی و آنتیک،
انواع آجر نمای صنعتی،
قیمت آجر نما،فروش انواع آجرنما

آدرس
اصفهان ,حبیب آباد
03145882555
09125008992

اصفهان کیلومتر 8 جاده حبیب آباد فرعی صنعت