توضیحات


- پودرسنگ جوشقان
- سنگ های جوشقان ( دانه بندی شده )
- سنگ های رنگی طبیعی شامل سبز ، صورتی ، مشکی ، قهوه ای ، قرمز و لیمویی ( دانه بندی شده ، جوشقان و آذرشهر )
- موزائیک
- انواع سیمان خاکستری و سیمان سفید
- انواع گچ های ساختمانی ( گچ سمنان ، گچ ساوه طلایی ، گچ جبل تهران و .... )
- بلوک سیمانی
- خاک رس و آهک
- انواع پودرسنگ
- آجرفشاری ( شمس آباد تهران ، شال قزوین و ...
فروش مصالح ساختمانی – توزیع انواع مصالح ساختمانی – تامین مصالح ساختمانی – لوازم ساختمانی – توزیع مصالح ساختمانی – پودر سنگ جوشقان – فروش سنگ های دانه بندی جوشقان – فروش سنگ های رنگی طبیعی – فروش موزائیک – فروش انواع سیمان خاکستری – فروش انواع سیمان سفید – فروش بلوک سیمان ی- فروش خاک رس – فروش آهک – فروش انواع پودر سنگ – فروش آجر فشاری

آدرس
تهران ,تهران
44769766
09123840356

تهران