توضیحات

نانواکسون ، تولیدکننده انواع چسب های ساختمانی و صنعتی نظیر چسب موکت و کفپوش ، چسب فوری 308، چسب چوب ، افزودنی بتن (فوق روان کننده ، ضدیخ ، ژل میکروسیلیس و...)دراستان فارس می باشد.

آدرس
فارس ,شیراز
071377445111
09178112599
betonpars.shiraz@gmail.com

شیراز -شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بالاتر از میدان پژوهش ، بلوار صادرات جنوبی ، خیابان 353