توضیحات

محاسبات سازه
بهینه سازی ساختمان
مجری حقیقی و حقوقی
معماری - محاسبات - برق و مکانیک
اجرای اسکلت
برگه
و...

آدرس
تهران ,تهران
44143742
09120243293
k243293@gmail.com

بلوار فردوس غرب خیابان بهار شمالی انتهای کوچه کاج

نقشه