پشتیبانی 09134355322

wd
تولید و پخش مستقیم بلوک تیغه ای 10 و15 استان یزد
بلوک
توضیحات

تولید بلوک دیواری.بلوک سقفی.آجرنما.لفتون.آجر سه گل شیرازی و یزدی.

آدرس
یزد ,یزد
03535232263
09131520325/09101511102
ajorsofalinyazd@yahoo.com

یزد.میدان دروازه قران .انتهای بلوار مشیر

نقشه