توضیحات

تولید کننده باربیکیو,
تولید کننده تنور,
تولید کننده باربیکیو تهران
به صورت پیش ساخته.
تهران,پردیس.دانشگاه پردیس.خیابان صنعت گر
انواع باربیکیو .انواع رنگ.طرح مختلف،
قیمت اجرای باربیکیو

آدرس
تهران ,تهران
02176286415
09125939929

پردیس .جنب دانشگاه پردیس.خیابان صنعت گر

نقشه