توضیحات

طراح و مجری فضای داخلی, واحد های تجاری,اداری,مسکونی, برداشت و تهیه نقشه های وضع موجود, ساختمان های اداری ,تجاری ,مسکونی. تهیه نقشه های اجرایی ,معماری و سازه,

آدرس
تهران ,تهران
09123471018

صادقیه.بلوار آیت اله کاشانی روبروی بهنام