توضیحات

طراحی معماری و محاسبات سبک سازه
اجراء سازه های بتنی و فولادی در حداقل زمان
انجام امور نظام مهندسی در حداقل زمان
انجام امور اداری گرفتن پروانه ساختمانی در حداقل زمان

آدرس
اصفهان ,اصفهان
03133214000
09132033964
javad.mohammadia@gmail.com

اصفهان