توضیحات

آب بندی استخر ها.و عایق ها.
سطح داخلی استخرها آب نما ها و مخازن سیمانی و نمای ساختمانی مناطق مرطوب و در معرض بارش های متناوب قرار دارند به سرعت تخریب شده و با نفوذ آب به لایه های داخلی این سطوح شدت خسارات وارده به سایر قسمت های بنا نیز سرایت می نماید.
نانو پوشش
مواد نانو
کف استخر را چگونه آب بندی کنیم
سطوح را چگونه آب بندی کنیم
نانو چیست
کاربرد نانو
کاربرد نانو در ساختمان
شرکت اجرای نانو تهران
آب بندی با نانو
پوشش نما در مناطق مرطوب
مخازن را چگونه آب بندی کنیم
آب نما
اجرای آب بندی آب نما
شرکت نانو پوشش عایق بندی این سطوح را به روش پلی مش اجرا می نماید

آدرس
تهران ,تهران
02144300520
09128886350

تهران اتوبان ساوه.شهرک صنعتی زواره ای

نقشه