توضیحات

"فندوله خوشرنگ یزد "
عرضه فندوله کارخانه خوشرنگ یزد به سراسر کشور
به دو صورت فله ( بهم چسبیده ) و پالت ( هر بیست عدد در یک بسته )
- قیمت درب کارخانه فندوله فله هر قالب 90 تومان
- قیمت درب کارخانه فندوله پالت هر قالب 110 تومان
حداقل تعداد برای حمل به شهرستانهای دور از استان یزد برای فندوله فله 11000 قالب و برای فندوله پالت 11500 قالب می باشد که این تعداد با ماشین تک (6 چرخ) حمل می گردد .


آدرس
تهران ,تهران
02144728040
09123840356

تهران