توضیحات

گروه نقشه برداری راد آماده ارائه کلیه خدمات نقشه برداری در ضمینه های صنعتی و ساختمانی و محوطه سازی می باشد از جمله خدمات این گروه : تهیه نقشه های توپوگرافی تهیه نقشه های ازبیلت مساحی و تفکیک اراضی کاداستر و ماده ۱۴۷ اجرای آکس ستون پلیت و بولت

آدرس
اصفهان ,اصفهان
0
09138055388
farhadkhaghanirad@yahoo.com

اصفهان